Hagljagt på Narhøj

Vi har fire jagtdage om året for vores medlemmer og gæster. Prisen for de tre første jagter er inklusive frokost og bengæt, medbring selv bestik, tallerken og kaffe.

  • 22.10.2022 lørdag kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 325,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com
  • 19.11.2022 lørdag kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 325,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com
  • 07.01.2023 lørdag kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 325,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com 
  • 29.01.2023 søndag kl. 09:30- Rævejagt på Narhøj kr. 100,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com

Man er føst tilmeldt jagterne når man har skrevet sin tilmelding til tilmeldingsmailen, samt betalt for sin deltagelse på den enkelte jagt. Tilmelding til jagterne lukker 5 dage før jagtens afholdelse. Betalingen skal ske på mobilepay til: 413432.
Husk at invitere en gæst og tag din hund med. Efter en typisk jagtdag kan der være råvildt, fasaner, harer, snepper, ræv  og måske mårhund på paraden. Du har med andre ord, som medlem, mulighed for at deltage i en række spændende og vildtrige jagter til meget favorable priser.

På jagterne kan anvendes stålhagl, ligesom du skal medbringe sikkerhedsbånd og selvfølgelig gyldigt jagttegn. Nedlægger du vildt på jagterne, er du forpligtiget til at aftage det vildt du nedlægger. I sæsonen 2022-2023 er følgende priser gældende:

  • Råvildt, kr. 30,- pr. kg. brækket vægt
  • Fasan, kr. 20,-
  • Harer, kr. 50,-
  • Øvrigt nedlagt vildt tilfalder jægeren uden beregning

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/