Bestyrelse:
Bestyrelsen i Falling Sogns Jagtforening er sammensat efter foreningens vedtægter.
 
Formand: Carsten Simonsen,  mobil 20 33 33 34 c.grejs@gmail.com
Kasserer: Jonas Søndergaard
Sekretær: Jacob Schultz
Best. Medlem: Simon Friis
Best. Medlem: Søren Mortensen
Suppleant: Jakob Haugaard

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/