Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen i Falling Sogns Jagtforening er sammensat efter foreningens vedtægter.

 

Formand: Carsten Simonsen,  mobil 20 33 33 34 c.grejs@gmail.com

Kasserer: Jørgen Fogh

Sekretær: Jacob Schultz

Best. Medlem: Simon Friis

Best. Medlem: Søren Mortensen

Suppleant: Jonas Søndergaard