Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Datoer for jagt i sæsonen 2019/2020

Så har vi fastlagt datoerne for jagt i sæsonen 2019/2020. Prisen bliver 300,- kr. per gang inklusive mad, drikke og bengæt. Prisen er sat en anelse op, men så har vi tilgengæld valgt at udsætte fasaner igen, de kommer her til sommer og vi har bedt dem om at blive til kokkejagten er slut i januar.


19.10.2019 kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 300,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com
17.11.2019 kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 300,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com
11.01.2020 kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 300,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com
25.01.2020 kl. 09:30- Rævejagt på Narhøj kr. 50,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com

Husk at invitere en gæst og tag din hund med.
Efter en typisk jagtdag kan der være råvildt, fasaner, harer, snepper, ræv og måske mårhund på paraden. Du har med andre ord, som medlem, mulighed for at deltage i en række spændende og vildtrige jagter til meget favorable priser.
På jagterne kan anvendes stålhagl, ligesom du skal medbringe sikkerhedsbånd og selvfølgelig gyldigt jagttegn.

Nedlægger du vildt på jagterne, er du forpligtiget til at aftage det vildt du nedlægger. I sæsonen 2019-2020 er følgende priser gældende;
Råvildt, kr. 30,- pr. kg. brækket vægt
Fasan, kr. 20,-
Harer, kr. 50,-
Øvrigt nedlagt vildt tilfalder jægeren uden beregning.