Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

07-02-2020: 7. temadag om forvaltning af pattedyr og fugle


For 7. gang har DCE afholdt den årlige temadag om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr. I år var temaet: Menneskets påvirkning af vilde dyr i Danmark.

07-02-2020: God start på sælregulering ved Bornholm


Miljøministeren har startet en forsøgsordning med regulering af gråsæler ved Bornholm. Fire erhvervsfiskere med jagttegn er ansat til at skyde op til 40 gråsæler i løbet af første kvartal, og en måned inde i forsøgsperioden tegner forsøget til at blive en succes.

06-02-2020: Regulering eller jagt på bæver fra 2025?


Antallet af bævere vokser i Danmark. Aarhus Universitet skønner at den jyske bestand nu tæller helt op til 270 individer. Når gunstig bevaringsstatus opnås, bør det betyde jagttid, mener DJ. Ikke flytning eller regulering, som antydet af Miljøstyrelsen.

31-12-2019: 90 døde mårhunde i Odder kommune i 2019

Året sluttede med at få indrapporteret 90 døde mårhunde i Odder kommune. Skyder du, fanger eller ser trafikdræbt mårhund, så indrapporter gerne til Kai Thygesen mobil 31557923. Der er stor aktivitet specielt med hvalpe lige nu, så gør en indsats. Ring hvis du er i tvivl og rapporter så vi får en korrekt statistik og kan følge problemet. Sig til hvis du skal låne en fælde eller anden hjælp, der er jægere som ønsker at give en hånd hvis du ser Mårhund eller hvalpe på din ejendom.

2020 er startet med 3 mårhunde pr. 21. januar

28-12-2019: Ordinær generalforsamling torsdag 16. januar kl. 19.30

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Falling Sogns Jagtforening.

Generalforsamlingen afholdes i Ørtinghallen torsdag 16. januar kl. 19.30.

Dagsorden ifølge lovene.

15-09-2019: Jagthundetræning 2019 mandage 17:30

Mandage 17:30

De sidste tre gange endnu er flyttet til mandage 17:30
Adr. Narhøj, Vads Møllevej, Falling
6 gange efterår 200kr
Vi tilpasser program efter de tilmeldte hunde f.eks. deler det op i nye/hvalpe og øvede jagthunde.
Tilmeld ved at ringe til Kai 31557923.

06-09-2019: Datoer for jagt i sæsonen 2019/2020

Så har vi fastlagt datoerne for jagt i sæsonen 2019/2020. Prisen bliver 300,- kr. per gang inklusive mad, drikke og bengæt. Prisen er sat en anelse op, men så har vi tilgengæld valgt at udsætte fasaner igen, de kommer her til sommer og vi har bedt dem om at blive til kokkejagten er slut i januar.
19.10.2019 kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 300,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com
17.11.2019 kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 300,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com
11.01.2020 kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 300,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com
25.01.2020 kl. 09:30- Rævejagt på Narhøj kr. 50,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com
Husk at invitere en gæst og tag din hund med.
Efter en typisk jagtdag kan der være råvildt, fasaner, harer, snepper, ræv og måske mårhund på paraden. Du har med andre ord, som medlem, mulighed for at deltage i en række spændende og vildtrige jagter til meget favorable priser.
På jagterne kan anvendes stålhagl, ligesom du skal medbringe sikkerhedsbånd og selvfølgelig gyldigt jagttegn.
Nedlægger du vildt på jagterne, er du forpligtiget til at aftage det vildt du nedlægger. I sæsonen 2019-2020 er følgende priser gældende;
Råvildt, kr. 30,- pr. kg. brækket vægt
Fasan, kr. 20,-
Harer, kr. 50,-
Øvrigt nedlagt vildt tilfalder jægeren uden beregning.

21-01-2019: Generalforsamling 21. januar kl. 19:00, Ørtinghallen

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 21. januar 2019 kl. 19:00 i Ørtinghallen. Foreningen er vært ved et let traktement.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og beretning fra flugtskydningsudvalget.
6. Beretning fra jagtudvalg og hundeudvalg
7. Indkommende forslag Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne – se udsendte bilag.
8. Valg af formand for ny 1 årig periode - på valg Carsten Simonsen
9. Valg af kasserer – på valg Jørn Fogh
10. Valg af bestyrelsesmedlem – på valg Kai Boisen (modtager ikke genvalg)
11. Valg af suppleant – på valg Simon Kjærsgård Sørensen (modtager ikke genvalg)
12. Valg til jagtudvalg. Nuværende udvalg: Simon Friis Trøjborg - Kaj Rudebæk - Kai Thygesen - Poul-Arne Nielsen - Jonas Søndergård
13. Valg til flugtskydningsudvalg. Nuværende udvalg: Jan Brohus – Niels Falling – Jacob Schultz – Carsten Simonsen - Søren Mortensen
14. Valg til hundeudvalg - er pt ubesat. Ingen aktivitet
15. Valg af revisor - H. C. Poulsen og Jan Brohus som suppleant
16. Eventuelt