Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter

Dat0 og aktivitet

18.08-2019 kl. 09:00 - Jagthundetræning på Narhøj

19.10.2019 kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 300,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com

17.11.2019 kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 300,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com

11.01.2020 kl. 09:30 - Jagt på Narhøj kr. 300,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com

25.01.2020 kl. 09:30- Rævejagt på Narhøj kr. 50,- tilmeld skriv til: fallingjagtudvalg@gmail.com

Husk at invitere en gæst og tag din hund med. 

Efter en typisk jagtdag kan der være råvildt, fasaner, harer, snepper, ræv  og måske mårhund på paraden. Du har med andre ord, som medlem, mulighed for at deltage i en række spændende og vildtrige jagter til meget favorable priser.

På jagterne kan anvendes stålhagl, ligesom du skal medbringe sikkerhedsbånd og selvfølgelig gyldigt jagttegn.

Nedlægger du vildt på jagterne, er du forpligtiget til at aftage det vildt du nedlægger. I sæsonen 2019-2020 er følgende priser gældende;

Råvildt, kr. 30,- pr. kg. brækket vægt

Fasan, kr. 20,-

Harer, kr. 50,-

Øvrigt nedlagt vildt tilfalder jægeren uden beregning.